Η IDEC (ΑΙΝΤΕΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά, Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1989. Οι δραστηριότητές της αφορούν στην εκπαίδευση, τη συμβουλευτική διοίκησης, τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης της IDEC  είναι: συμβουλευτική διαχείρισης, επιχειρηματικός σχεδιασμός, επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ, διαχείριση ποιότητας, πιστοποίηση, σχεδιασμός περιεχομένου κατάρτισης με βάση το ECVET, ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, εφαρμογές διαδικτύου, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο. Στον τομέα της δια βίου μάθησης, η IDEC έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου μάθηση και ειδικότερα στο EQF, το ECVET, το Europass, το EQAVET, την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Scroll to Top