Το Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να προσφέρει ευκαιρίες σε νέους και ενήλικες να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες και να τονώσουν τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό τους πνεύμα μέσω μη τυπικών μεθόδων μάθησης, ψηφιακών μέσων, διαφόρων μορφών τέχνης και διαπολιτισμικού διαλόγου. Με έδρα τη Δρέσδη της Γερμανίας, το JKPeV είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της ενεργού πολιτειότητας και των αξιών της ΕΕ. Ο οργανισμός συμβάλλει επίσης στον πολιτιστικό εμπλουτισμό της πόλης της Δρέσδης μέσω της υλοποίησης διεθνών διεπιστημονικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Scroll to Top