Společnost Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) byla založena v roce 2004 s cílem poskytnout mladým lidem a dospělým příležitosti k rozvoji a využití jejich měkkých a profesních dovedností a podnítit jejich kreativitu a podnikavost prostřednictvím metod neformálního vzdělávání, digitálních médií, různých forem umění a mezikulturního dialogu. JKPeV sídlí v německých Drážďanech a věnuje se podpoře aktivního občanství a hodnot EU. Sdružení rovněž přispívá ke kulturnímu obohacení města Drážďany prostřednictvím realizace mezinárodních mezioborových uměleckých aktivit a akcí.

Přejít nahoru