Η Symplexis είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των πληθυσμών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλες οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τον οργανισμό είναι επικεντρωμένες στον χρήστη/τρια και βασισμένες σε μια σειρά αξιών, όπως ο κοινωνικός αντίκτυπος, ο σεβασμός στη μοναδικότητα και η εξατομικευμένη προσέγγιση, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση με γνώμονα τον χρήστη και με βάση τα αποτελέσματα.

Εταίροι

Scroll to Top