Symplexis je nezisková organizace, jejímž cílem je zvyšovat sociální soudržnost, sloužit moderním potřebám obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a podporovat lidská práva. Všechny činnosti, které organizace navrhuje a realizuje, jsou zaměřeny na uživatele a jejich základem je soubor hodnot, jako je udržitelnost dopadu, respekt k jedinečnosti a přístup šitý na míru, návrh a realizace zaměřené na uživatele a orientace na výsledky.

Přejít nahoru