Η VAEV R&D GmbH (VAEV Research & Development Agency GmbH) είναι η ιδιωτική επέκταση της VAEV (Vienna Association of Education Volunteers), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων Erasmus+. Η VAEV R&D GmbH στοχεύει στην ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας με κέντρα εκπαίδευσης και νεολαίας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα, η VAEV R&D GmbH ενδυναμώνει τους ανθρώπους παρέχοντας καθοδήγηση σε επίπεδο κοινότητας, καθώς και ευκαιρίες εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας για νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, συμπεριλαμβανομένων μεταναστών, προσφύγων, ανέργων, NEETs και ατόμων με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Scroll to Top