VAEV R&D GmbH (VAEV Research & Development Agency GmbH) je soukromou pobočkou VAEV (Vienna Association of Education Volunteers), neziskové organizace s mnohaletými zkušenostmi s realizací projektů Erasmus+. Cílem VAEV R&D GmbH je zlepšit a podpořit vzdělávání prostřednictvím spolupráce se vzdělávacími centry a centry pro mládež na vývoji komplexních a aktualizovaných učebních osnov s dovednostmi a kompetencemi potřebnými pro 21. století. Konkrétně společnost VAEV R&D GmbH posiluje postavení lidí tím, že poskytuje komunitní koučování a vzdělávací a kariérní příležitosti znevýhodněným mladým lidem, včetně cizinců, uprchlíků, nezaměstnaných osob, osob NEET a osob z nižších socioekonomických vrstev.

Přejít nahoru