Πρώτη συνάντηση των εταίρων του COPE

Με μεγάλο ενθουσιασμό ανακοινώνουμε ότι ξεκίνησε το έργο COPE – Αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των #νέων με στόχο την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση του άγχους και του στρες που συνδέονται με την πανδημία COVID-19!

Το έργο COPE στοχεύει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και της κρίσης του COVID-19 στην ψυχική υγεία των νέων, ενισχύοντας βασικούς προστατευτικούς παράγοντες μέσω της ψηφιακής υποστήριξης μεταξύ συνομιλήκων και μέσω της τέχνης. Στους νεαρούς συμμετέχοντες/ουσες θα προσφερθούν εκπαιδευτικά εργαλεία και ευκαιρίες που θα τους επιτρέψουν να νιώσουν ότι λαμβάνονται υπόψη και έτσι θα μπορέσουν να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία μέσω υβριδικής, αυτό-κατευθυνόμενης εκπαίδευσης δεξιοτήτων με τους συνομηλίκους τους υπό την καθοδήγηση ειδικών νεολαίας.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2023 στην όμορφη της Πράγας, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου: Vienna Association of Education Volunteers – VAEV (Αυστρία), IDEC S.A. (Ελλάδα), ITC – Innovation Training Center (Ισπανία), Jugend- & Kulturprojekt e.V. (Γερμανία) και Symplexis (Ελλάδα). Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή του έργου Youth Included (Τσεχία).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Πράγα, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, καθώς και να συζητήσουν την υλοποίηση του έργου, το χρονοδιάγραμμά του, τους ρόλους και τις δραστηριότητές τους. Η ομάδα του έργου κάνει τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης των καθηκόντων κάθε εταίρου προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

Follow the COPE Project on:

Scroll to Top