Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων

Αποτελέσματα του Έργου

Εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Στο έργο COPE, είμαστε προσηλωμένοι στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη νεολαία ώστε να παρέχουν στους νέους ανθρώπους υποστήριξη για την ψυχική υγεία και την ευημερία τους. Για να το πετύχουμε αυτό, θα επιλέξουμε μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών που θα εγγραφούν ως εκπαιδευτές/τριες στην ψηφιακή μας πλατφόρμα μάθησης.

Θα αναζητήσουμε συμμετέχοντες/ουσες που έχουν τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στην υποστήριξη νέων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, ή σε κλάδους που βασίζονται στην πολιτιστική κληρονομιά ή στην τέχνη. Μόλις οι συμμετέχοντες/ουσες επιλεγούν, θα πραγματοποιήσουμε μια εκπαιδευτική ημερίδα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε κάθε χώρα υπό την καθοδήγηση 1-2 μεντόρων από κάθε οργάνωση.

Μέσω αυτού του προγράμματος κατάρτισης, στοχεύουμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των συμβούλων για την αποτελεσματική υποστήριξη της ψυχικής υγείας και ευημερίας των νέων. Με τον τρόπο αυτό, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ειδικών που θα μπορούν να προωθήσουν τη διαφορετικότητα, την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη για να μετριάσουν τις οδυνηρές προεκτάσεις του πολέμου και της πανδημίας στην ψυχική υγεία των νέων.

Στο έργο COPE, πιστεύουμε ότι επενδύοντας στην κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της νεολαίας συμβάλουμε αποφασιστικά στην οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού δικτύου για τους νέους και τις νέες στην Ευρώπη.

Έρευνα

Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων

Εκπαίδευση μεταξύ συνομηλίκων

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Εκδηλώσεις

Scroll to Top