Program budování kapacit

Výsledky projektu

Školení pro rozvoj dovedností

V projektu COPE se snažíme posilovat odborníky na mládež, aby mohli podporovat duševní zdraví a pohodu mladých lidí. Abychom toho dosáhli, vybereme skupinu kvalifikovaných a zkušených pracovníků s mládeží, kteří se stanou instruktory naší digitální vzdělávací platformy.

Hledáme účastníky, kteří mají alespoň roční zkušenost s podporou ohrožené mládeže a akademické vzdělání v oblasti psychosociální podpory, mezikulturního prostředí nebo oborů zaměřených na kulturní dědictví či umění. Jakmile budou naši účastníci vybráni, provedeme v každé zemi jednodenní sezení zaměřené na budování kapacit pod vedením 1-2 mentorů z každé organizace.

Prostřednictvím programu školení pro rozvoj dovedností se snažíme rozvíjet dovednosti a znalosti odborníků na mládež, aby mohli účinně podporovat duševní zdraví a pohodu mladých lidí. Doufáme, že tímto způsobem vytvoříme síť odborníků, kteří budou moci podporovat rozmanitost, sociální soudržnost a solidaritu s cílem zmírnit škodlivé účinky války a pandemie na duševní zdraví mladých lidí.

V projektu COPE jsme přesvědčeni, že investice do profesního rozvoje odborníků na mládež má zásadní význam pro budování podpůrné sítě pro mladé lidi v Evropě.

Výzkum

Program budování kapacit

Peer to Peer školení

Platforma pro e-learning

Události

Přejít nahoru