Εκπαίδευση μεταξύ συνομηλίκων

Αποτελέσματα του Έργου

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης από νέους/ες προς νέους/ες

Αφού ολοκληρώσουμε τις εκπαιδευτικές συναντήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων, θα οργανώσουμε την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος υποστήριξης σε νέους/ες εκπαιδευόμενους/ες σε κάθε μία από τις χώρες-στόχους μας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε καθοδήγηση υπό την επίβλεψη νεοεκπαιδευμένων εκπαιδευτών/τριών.

Προτείνουμε μια υβριδική προσέγγιση διδασκαλίας, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και διαδικτυακές συναντήσεις. Ωστόσο, κατανοούμε ότι οι ανάγκες των νέων μπορεί να διαφέρουν, οπότε θα προβούμε στις ανάλογες προσαρμογές.

Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος

Κατανοούμε τη σημασία της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του πιλοτικού προγράμματος εκπαίδευσης. Για τη συλλογή ανατροφοδότησης σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και την απόδοση των εκπαιδευτών/τριών, θα χρησιμοποιήσουμε ερωτηματολόγια αυτογνωσίας.

Με βάση τις απαντήσεις που θα λάβουμε, θα συντάξουμε εκθέσεις αξιολόγησης και θα κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές στο υλικό ή τη μεθοδολογία. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα του προγράμματός μας και να διασφαλίζουμε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νεαρών εκπαιδευόμενων.

Ενσωματώνοντας τα σχόλια των συμμετεχόντων/ουσών μας, θα μπορούμε να λάβουμε εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τους καλύτερους τρόπους μάθησης και της ανάπτυξής τους. Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ανατροφοδότηση για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα αποτελεσματικό, ελκυστικό και προσβάσιμο σε όλους και όλες.

Έρευνα

Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων

Εκπαίδευση μεταξύ συνομηλίκων

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Εκδηλώσεις

Scroll to Top