Peer to Peer školení

Výsledky projektu

Realizace pilotního školení Peer-to-Peer

Po ukončení školení zaměřených na budování kapacit uspořádáme v každé z cílových zemí pilotní školení pro mladé studenty v rámci programu vzájemné podpory. Naším cílem je poskytovat poradenství pod dohledem nově vyškolených instruktorů.

Doporučujeme hybridní výuku, která zahrnuje individuální i online výuku. Uvědomujeme si, že potřeby mladých lidí se mohou lišit, a proto se jim přizpůsobíme.

Uplatníme proaktivní přístup a sociální a kolaborativní metody výuky, abychom podpořili interakci, sebereflexi a sbližování mezi vrstevníky. To jsou hlavní charakteristiky vzájemného učení a bylo prokázáno, že jsou velmi účinné při snižování stresu a úzkosti.

Evaluace pilotního školení

Chápeme, že je důležité vyhodnocovat účinnost našeho pilotního školicího programu. Pro získání zpětné vazby o vzdělávacích aktivitách, otevřených vzdělávacích zdrojích a výkonu školitelů budeme používat dotazníky pro sebepoznání.

Na základě odpovědí vypracujeme evaluační zprávy a provedeme nezbytné úpravy materiálu nebo metodiky. Naším cílem je neustále zlepšovat kvalitu našeho programu a zajistit, aby odpovídal potřebám mladých studentů.

Díky zpětné vazbě od účastníků můžeme přijímat informovaná rozhodnutí o nejlepších způsobech podpory jejich vzdělávání a rozvoje. Jsme odhodláni využít tuto zpětnou vazbu k vytvoření programu, který je efektivní, atraktivní a přístupný pro všechny.

Výzkum

Program budování kapacit

Peer to Peer školení

Platforma pro e-learning

Události

Přejít nahoru