Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη διαχείριση του άγχους και του στρες μέσω της δραματοθεραπείας στην Αθήνα!

Στις 12 και 15 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα δύο πιλοτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Cope με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτριών και 12 επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους και των δύο σεμιναρίων, οι εκπαιδεύτριες παρουσίασαν το έργο και τους στόχους του, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του έργου. Οι εκπαιδεύτριες έκαναν μια εισαγωγή στο περιεχόμενο κάθε ενότητας, προτού επικεντρωθούν στην «Ενότητα 1 – Εισαγωγή στην ψυχική υγεία των νέων» και τις δραστηριότητές της. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού των σεμιναρίων, οι εκπαιδεύτριες επικεντρώθηκαν στην «Ενότητα 3 – Δραματοθεραπεία», λόγω του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων για το συγκεκριμένο θέμα. Μετά την επισκόπηση των πέντε υποενοτήτων, οι εκπαιδευόμενες/οι συμμετείχαν σε δραστηριότητες αφήγησης και αυτοσχεδιασμού που τους επέτρεψαν να αναστοχαστούν σχετικά με τις δυνατότητες της δραματοθεραπείας στην εργασία με νέους ανθρώπους.

Τα σεμινάρια όχι μόνο ενίσχυσαν την ενσυναίσθηση και την ανθεκτικότητα, αλλά εξόπλισαν τoυς/τις επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας με πρακτικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους εργασία. Η ανατροφοδότηση από τις/τους συμμετέχοντες ήταν ιδιαίτερα θετική, με πολλές και πολλούς να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την ενσωμάτωση τεχνικών θεάτρου στην πρακτική τους, με στόχο την υποστήριξη των νέων στην αντιμετώπιση συναισθηματικών προκλήσεων.

 

Scroll to Top