Εκπαίδευση νέων για την αντιμετώπιση του άγχους και του στρες μέσω της δραματοθεραπείας στην Αθήνα!

Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Cope, τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω αλληλομάθησης πραγματοποιήθηκαν στις 17, 19, 23 και 25 Απριλίου 2024 στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 18 εκπαιδευομένων, κυρίως φοιτητών/τριών, υπό την καθοδήγηση 4 εκπαιδευμένων εκπαιδευτριών και με την υποστήριξη της ομάδας της Symplexis. Αρχικά οι εκπαιδεύτριες παρουσίασαν το έργο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και ζήτησαν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να μελετήσουν τη θεωρία της Ενότητας 3 «Δραματοθεραπεία» σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και οι νεαροί/ές μαθητές/τριες καθοδηγήθηκαν στις δραστηριότητες της ενότητας.

Η εκπαίδευση επέτρεψε στις νέες και στους νέους να εξερευνήσουν τη χρήση του θεάτρου ως εργαλείο για την αντιμετώπιση του άγχους και του στρες. Ταυτόχρονα, προώθησε ένα ασφαλές περιβάλλον που ενθάρρυνε τον ανοιχτό διάλογο, την ενεργητική ακρόαση, τον αναστοχασμό, το μοίρασμα και την εξερεύνηση των συναισθημάτων. Μέσα από μια σειρά διαδραστικών θεατρικών δραστηριοτήτων, όπως η αφήγηση ιστοριών και ο αυτοσχεδιασμός, οι συμμετέχοντες/ουσες μπήκαν σε διαφορετικούς ρόλους, ενισχύοντας την αυτογνωσία και την ενσυναίσθησή τους, και εξερεύνησαν τη δύναμη του θεάτρου για την ανακούφιση από το άγχος. Η ανταπόκριση ήταν ενθουσιώδης, με πολλούς/ές να εκφράζουν ότι απέκτησαν μια αίσθηση ενδυνάμωσης και ισχυρότερης σύνδεσης με την ομάδα συνομηλίκων τους.

 

Scroll to Top