VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH COPE

Konkrétní vzájemná řešení a podpora mladých lidí při psychickém zvládání úzkosti a stresu spojeného s pandemií COVID-19.

O PROJEKTU

O PROJEKTU

COPE je projekt, který pomáhá mladým lidem vyrovnat se s duševními potížemi, které jim přináší válka na Ukrajině a pandemie COVID-19. Pomocí umění a digitálních nástrojů poskytujeme vzájemnou podporu a budujeme klíčové ochranné faktory, které mohou mladým lidem pomoci zvládnout tyto těžké časy.

Zaměřujeme se na pomoc znevýhodněným mladým lidem, kteří jsou v ohrožení, například těm, kteří museli uprchnout z oblastí postižených konfliktem, předčasně ukončili školní docházku nebo se potýkají s chudobou, nezaměstnaností či životem s různými schopnostmi (postižením). Poskytováním nových přístupů a vzdělávacích příležitostí se snažíme zlepšit zdraví a pohodu mladých lidí a poskytnout jim zdroje, aby se mohli vypořádat s výzvami, kterým čelí.

Chceme také pomoci pracovníkům s mládeží rozvíjet jejich digitální dovednosti a kapacity, aby mohli lépe pomáhat mladým lidem, kteří to potřebují. Náš přístup je založen na umění, což znamená, že využíváme tvůrčí činnosti, jako je malování, kreslení a fotografování, abychom mladým lidem pomohli vyjádřit se a posílit jejich odolnost.

Celkově je cílem projektu COPE vytvořit nové cesty k zaměstnání a mobilitě a zároveň poskytnout mladým lidem podporu, kterou potřebují k překonání psychických problémů spojených s prožíváním války a pandemie.

Cíle projektu

Cíle projektu

Naším posláním v COPE je podpora mladých lidí, kteří se potýkají s negativním dopadem války a krize COVID-19 na jejich duševní zdraví. Využíváme digitální nástroje a vrstevnickou podporu založenou na umění, abychom pomohli posílit psychickou odolnost mladých lidí a přispět k jejich dobré pohodě. Náš projekt se zaměřuje na pomoc znevýhodněným mladým lidem, kteří jsou vystaveni riziku, včetně těch, kteří museli opustit své domovy v důsledku konfliktu, těch, kteří se potýkají s chudobou a nezaměstnaností, a těch, kteří čelí sociálnímu vyloučení.

 

K dosažení našeho poslání jsme si stanovili následující cíle:

 • Provést výzkum s cílem lépe porozumět tomu, jak válka, konflikt a COVID-19 ovlivňují duševní zdraví mladých lidí.
 • Posílit schopnosti pracovníků s mládeží podporovat mladé lidi při zvládání stresu a úzkosti.
 • Vytvořit praktický a přístupný kurz zaměřený na psychoemoční výchovu prostřednictvím umění.
 • Vytvořit digitální mechanismy vzájemné podpory pro mladé lidi, které jim umožní spojit se s ostatními a získat potřebnou podporu.
 • Zvýšit povědomí veřejnosti o dopadu COVID-19 na duševní zdraví evropské mládeže.
 • Zajistit, aby neformální pedagogové a pracovníci s mládeží byli zaměstnatelní díky rozvoji dovedností požadovaných na trhu práce.

Dosažením těchto cílů chceme:

 

 • Zlepšit kompetence pracovníků s mládeží a vedoucích pracovníků ve vybraných zemích EU, aby prosazovali vzájemnou podporu mladých lidí v oblasti inkluze, interkulturalismu a dobrých životních podmínek po válečných a zdravotních krizích.
 • Posílit kapacitu mládežnických organizací při navrhování a provádění intervencí zaměřených na boj proti potížím  duševního zdraví.
 • Zvýšit informovanost pracovníků s mládeží a mladých občanů EU o důležitostí ochrany duševního zdraví a inkluzivního vzdělávání.
 • Zlepšit kulturní povědomí účastníků prostřednictvím poznávání prvků kulturního dědictví.
 • Poskytnout digitální a offline vzdělávací řešení, která zlepší pohodu účastníků a přispějí ke zdravějšímu životnímu stavu.
 • Zlepšit služby zapojených organizací.

V COPE jsme odhodláni významně přispět ke zlepšení duševního zdraví a pohody mladých lidí v Evropě. Věříme, že prostřednictvím našich projektových záměrů a cílů můžeme pozitivně ovlivnit životy těch, kteří to nejvíce potřebují.

Výsledky projektu

Výsledky projektu

V rámci projektu COPE připravujeme pět klíčových výstupů, o nichž věříme, že budou mít významný dopad na duševní zdraví a pohodu mladých lidí v našich partnerských zemích. Těmito výstupy jsou:

 

 • Pět vnitrostátních zpráv a jedna nadnárodní zpráva, které poskytnou podrobnou analýzu problémů, jimž čelí mladí lidé v našich partnerských zemích v důsledku války, konfliktu a opatření COVID-19. Tyto zprávy budou vycházet z původního výzkumu na místě a pomohou nám lépe pochopit, jak tyto výzvy řešit a zlepšit duševní zdraví mladých lidí.
 • Program budování kapacit pro pracovníky s mládeží v našich partnerských zemích, který jim umožní podporovat mladé lidi, kteří se v současné situaci potýkají se stresem a úzkostí. Tento program se zaměří na prvky kulturního dědictví a uměleckého vzdělávání s cílem zvýšit kulturní povědomí účastníků a zlepšit možnosti mladých lidí v oblasti zaměstnatelnosti a mobility.
 • Program budování kapacit pro pracovníky s mládeží v našich partnerských zemích, který jim umožní podporovat mladé lidi, kteří se v současné situaci potýkají se stresem a úzkostí. Tento program se zaměří na prvky kulturního dědictví a uměleckého vzdělávání s cílem zvýšit kulturní povědomí účastníků a zlepšit možnosti mladých lidí v oblasti zaměstnání a mobility.
 • Online platforma, která bude hostit náš vzdělávací program a osnovy a poskytne pracovníkům s mládeží všechny potřebné dovednosti a znalosti pro lepší podporu mladých lidí s problémy v oblasti duševního zdraví.
 • Pilotní školení znevýhodněné mládeže 60 pracovníky s mládeží z našich partnerských zemí podle vytvořených výukových programů, které pomůže zajistit, aby byl program účinný a dostupný těm, kteří ho nejvíce potřebují.
 • Diseminační akce v každé z našich partnerských zemí zaměřené na zvýšení povědomí o dopadech opatření COVID-19 a probíhajících konfliktů na duševní zdraví a na prezentaci prostředků vyvinutých v rámci tohoto projektu k jejich řešení.

Výzkum

Program budování kapacit

Peer to Peer školení

Platforma pro e-learning

Události

Partneři projektu

S radostí vám představujeme konečné výsledky našeho výzkumu!

Oznámení: S radostí vám představujeme konečné výsledky našeho výzkumu! Zprávy vypracované v

čtěte více

Setkání partnerů

Setkání partnerů Dne 12. dubna se uskutečnilo setkání partnerů projektu: Youth Included (Česká

čtěte více

Úvodní setkání projektu Cope

Úvodní setkání projektu Cope S radostí oznamujeme, že byl zahájen projekt COPE – Konkrétní

čtěte více

O PROJEKTU COPE

Concrete  peer to peer solutions and support among youth for mentally coping with the anxiety and stress

čtěte více
Přejít nahoru