Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Αποτελέσματα του Έργου

Εξερευνήστε τις διάφορες μορφές θεραπείας μέσω της τέχνης και μάθετε πώς να συμβάλετε στη βελτίωση της ψυχική σας ευημερία μέσω του ηλεκτρονικού μαθήματος COPE, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην ψυχική υγεία των νέων
  • Μουσικοθεραπεία
  • Δραματοθεραπεία
  • Εικαστικές τέχνες και θεραπευτική φωτογραφία
  • Χοροθεραπεία

Δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης μεταξύ των νέων για την ψυχική τους υγεία

Στο πρόγραμμα COPE, δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των νέων. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργήσουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μάθηση και την υποστήριξη μεταξύ των νέων.

Με τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας που θα είναι προσαρμοσμένη στη μάθηση και την υποστήριξη μεταξύ συνομιλήκων, στοχεύουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να στηρίξουν ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές. Αυτό θα συμβάλει στην οικοδόμηση της κοινωνικής συνοχής και θα προωθήσει το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πιστεύουμε πως οι δυνατότητες αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας μπορούν να συνεισφέρουν πραγματικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων και ανυπομονούμε να τις μοιραστούμε μαζί σας σύντομα.

Ενδυνάμωση των επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας μέσω πιστοποίησης

Στο πλαίσιο του έργου COPE, πιστεύουμε ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των νέων. Γι’ αυτό αναπτύσσουμε ένα πλαίσιο πιστοποίησης που θα ενισχύσει τις δεξιότητες αυτών των επαγγελματιών και θα ενισχύσει τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Με την απόκτηση ενός πιστοποιητικού, αυτοί οι επαγγελματίες θα διαθέτουν μία απτή απόδειξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων που θα αποκτήσουν.

Θα αναπτύξουμε επίσης έναν ηλεκτρονικό οδηγό που θα βοηθήσει τους τελικούς χρήστες/τριες να περιηγηθούν στη διαδικασία πιστοποίησης και θα διασφαλίσει τη δυνατότητα μεταφοράς των εκπαιδευτικών πόρων. Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε την πλατφόρμα μας προσβάσιμη και φιλική προς όλους και όλες τους χρήστες/τριες.

Με την ανάπτυξη αυτού του πλαισίου επικύρωσης δεξιοτήτων, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας υψηλού επιπέδου και οι οποίοι θα μπορούν να στηρίζουν την ψυχική υγεία και την ευημερία των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στοχεύουμε στην προώθηση της πολυμορφίας, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης για τον μετριασμό των οδυνηρών προεκτάσεων του πολέμου και της πανδημίας στην ψυχική υγεία των νέων.

Έρευνα

Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων

Εκπαίδευση μεταξύ συνομηλίκων

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Εκδηλώσεις

Scroll to Top