Platforma pro e-learning

Výsledky projektu

Vytvoření digitální vzdělávací platformy Peer-to-Peer pro duševní zdraví mládeže

V projektu COPE se snažíme vyvíjet inovativní řešení na podporu duševního zdraví a pohody mladých lidí. Za tímto účelem vytváříme digitální platformu, která je speciálně navržena pro vzájemné učení a podporu.

Vytvořením digitální platformy, která je přizpůsobena vzájemnému učení a podpoře, chceme mladým lidem umožnit, aby se v těžkých chvílích vzájemně podporovali. To pomůže budování sociální soudržnosti a podpoří pocit solidarity mezi mladými lidmi v celé Evropě. Jsme nadšeni potenciálem této digitální platformy, která může skutečně změnit životy mladých lidí, a těšíme se, že se s vámi o ni budeme moci brzy podělit.

Posílení postavení odborníků na mládež prostřednictvím Аkreditace

V rámci projektu COPE jsme přesvědčeni, že odborníci s mládeží hrají zásadní roli v podpoře duševního zdraví a pohody mladých lidí. Proto vyvíjíme akreditační rámec, který zvýší kompetence odborníků na mládež a posílí jejich postavení na trhu práce. Získáním akreditace budou mít odborníci na mládež hmatatelný důkaz o svých dovednostech a znalostech.

Vypracujeme také elektronického průvodce, který pomůže koncovým uživatelům orientovat se v akreditačním procesu a zajistí přenositelnost školicích zdrojů. Snažíme se, aby naše platforma byla přístupná a uživatelsky vstřícná pro všechny.

Doufáme, že vytvořením tohoto rámce pro ověření dovedností vytvoříme komunitu vysoce kvalifikovaných odborníků na mládež, kteří mohou podporovat duševní zdraví a pohodu mladých lidí v celé Evropě. To nám pomůže dosáhnout našeho cíle, kterým je podpora rozmanitosti, sociální soudržnosti a solidarity pro zmírnění škodlivých dopadů války a pandemie na duševní zdraví mladých lidí.

Výzkum

Program budování kapacit

Peer to Peer školení

Platforma pro e-learning

Události

Přejít nahoru