Výsledky projektu

V rámci projektu COPE připravujeme pět klíčových výstupů, o nichž věříme, že budou mít významný dopad na duševní zdraví a pohodu mladých lidí v našich partnerských zemích. Těmito výstupy jsou:

  • Pět vnitrostátních zpráv a jedna nadnárodní zpráva, které poskytnou podrobnou analýzu problémů, jimž čelí mladí lidé v našich partnerských zemích v důsledku války, konfliktu a opatření COVID-19. Tyto zprávy budou vycházet z původního výzkumu na místě a pomohou nám lépe pochopit, jak tyto výzvy řešit a zlepšit duševní zdraví mladých lidí.
  • Program budování kapacit pro pracovníky s mládeží v našich partnerských zemích, který jim umožní podporovat mladé lidi, kteří se v současné situaci potýkají se stresem a úzkostí. Tento program se zaměří na prvky kulturního dědictví a uměleckého vzdělávání s cílem zvýšit kulturní povědomí účastníků a zlepšit možnosti mladých lidí v oblasti zaměstnatelnosti a mobility.
  • Program budování kapacit pro pracovníky s mládeží v našich partnerských zemích, který jim umožní podporovat mladé lidi, kteří se v současné situaci potýkají se stresem a úzkostí. Tento program se zaměří na prvky kulturního dědictví a uměleckého vzdělávání s cílem zvýšit kulturní povědomí účastníků a zlepšit možnosti mladých lidí v oblasti zaměstnání a mobility.
  • Online platforma, která bude hostit náš vzdělávací program a osnovy a poskytne pracovníkům s mládeží všechny potřebné dovednosti a znalosti pro lepší podporu mladých lidí s problémy v oblasti duševního zdraví.
  • Pilotní školení znevýhodněné mládeže 60 pracovníky s mládeží z našich partnerských zemí podle vytvořených výukových programů, které pomůže zajistit, aby byl program účinný a dostupný těm, kteří ho nejvíce potřebují.
  • Diseminační akce v každé z našich partnerských zemí zaměřené na zvýšení povědomí o dopadech opatření COVID-19 a probíhajících konfliktů na duševní zdraví a na prezentaci prostředků vyvinutých v rámci tohoto projektu k jejich řešení.

Výzkum

Program budování kapacit

Peer to Peer školení

Platforma pro e-learning

Události

Přejít nahoru