Výzkum

Výsledky projektu

Výzkum

Program budování kapacit

Peer to Peer školení

Platforma pro e-learning

Události

Přehled a analýza potřeb cílových skupin

V rámci COPE bude naše první aktivita zaměřena na provedení komplexní analýzy podkladů a potřeb našich cílových skupin. Tento průzkum nám pomůže identifikovat potřeby mladých lidí a soubory sociálních a mezikulturních dovedností a znalostí, které pracovníci s mládeží potřebují, aby mohli reagovat na současné výzvy, a také prozkoumat jejich digitální kompetence v oblasti práce s mládeží. Naším cílem je využít tyto informace jako základ pro rozvoj školení zaměřených na budování kapacit a programů vzájemné spolupráce.

 

Aby byla zajištěna důslednost a srovnatelnost, budou se všichni partneři řídit společnou metodikou výzkumu a používat stejnou strukturu, nástroje a pokyny. Údaje a informace budeme shromažďovat ze dvou primárních zdrojů:

  • Existující publikace, studie a zprávy na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, které se zabývají potřebami a výzvami, jimž čelí znevýhodněná mládež v souvislosti s nejčastějšími duševními problémy vyplývajícími z nepříznivých okolností. Rovněž identifikujeme osvědčené postupy týkající se programů psychosociální podpory pro mládež v našich partnerských zemích.
  • Diskuse ve fokusní skupině s mladými lidmi ve věku 15-18 let s cílem lépe porozumět jejich zkušenostem a problémům souvisejícím s duševním zdravím a zjistit jejich specifické potřeby a preference, pokud jde o podporu.

Díky této kontrole a analýze potřeb doufáme, že lépe porozumíme potřebám našich cílových skupin a že budeme moci vytvořit efektivní a účinné programy, které budou tyto potřeby řešit.

 

 

Vnitrostátní a nadnárodní zpráva

 

Veškeré informace, které získáme v rámci výzkumu, shromáždíme do národních zpráv, které poskytnou hloubkovou analýzu výzev v oblasti duševního zdraví, jimž čelí znevýhodněná mládež v každé partnerské zemi, a také sociálních, mezikulturních a digitálních dovedností, které pracovníci s mládeží potřebují, aby mohli na tyto výzvy reagovat. Tyto zprávy budou důležitým nástrojem pro řízení rozvoje účinných programů na podporu duševního zdraví a pohody mladých lidí.

Po dokončení všech národních zpráv je spojíme do nadnárodní zprávy, která nám umožní porovnat zjištění z jednotlivých zemí a určit užitečné závěry a doporučení na evropské úrovni.Doufáme, že sdílením těchto poznatků a doporučení přispějeme k většímu pochopení problematiky duševního zdraví, s níž se potýkají mladí lidé v celé Evropě, a podpoříme rozvoj účinných strategií a řešení, jak tyto problémy řešit.

Považujete nadnárodní zprávu za užitečnou?

+1
0
+1
1
+1
0
Přejít nahoru