Oznámení:

S radostí vám představujeme konečné výsledky našeho výzkumu!

Zprávy vypracované v rámci projektu “COPE” programu Erasmus+ se zaměřují na psychosociální problémy mezi mládeží způsobené pandemií COVID-19 a následnými válečnými konflikty na Ukrajině, jak ukázal výzkum od stolu i v terénu. Národní zprávy obsahují relevantní údaje z výzkumu a účinné iniciativy v pěti evropských zemích: Česká republika, Německo, Rakousko, Španělsko a Řecko. Zároveň pokrývají důležité nedostatky, které se většinou týkají dopadu války na Ukrajině na duševní zdraví mladých lidí, a poskytují doporučení založená na zkušenostech mladých lidí i pracovníků s mládeží.

Nadnárodní zpráva shrnuje národní zprávy a poskytuje komplexní analýzu nejčastějších psychosociálních problémů, kterým mládež čelí, a identifikuje účinné programy psychosociální podpory v partnerských zemích. Za tímto účelem shrnuje hlavní zjištění, klíčové závěry a doporučení na základě desk research (přehled literatury a identifikace osvědčených postupů) a terénního výzkumu (ohniskové skupiny s mladými lidmi a odborníky na mládež) provedeného ve výše uvedených zemích.

Podle závěrů zprávy “mohou být dopady pandemie a nedávných válečných konfliktů výzvou na neurčitou dobu. Proto je nutné se nyní zaměřit na posílení a restabilizaci mladých lidí v jejich emocionálním prožívání, a to důrazem na strategie zvládání, intervence v oblasti duševního zdraví a informovanosti a jejich řešením s využitím dostupných zdrojů a vytvářením nových, podle skutečných preferencí a potřeb mladých lidí. V tomto úsilí by se měly vážně zohlednit transformační a blahodárné účinky umění s jeho potenciálem snižovat stres, kultivovat emoce a zlepšovat pohodu. Koneckonců investice do mládeže je životně důležitá pro dlouhodobé duševní zdraví a pohodu celé populace.”

Krátký popis:

Národní zprávy: Národní zprávy: shrnutí zjištění získaných na základě průzkumu provedeného v partnerských zemích, zaměřeného na hlavní psychosociální problémy mladých lidí, příslušné potřeby pracovníků s mládeží a účinné psychosociální iniciativy. K dispozici v angličtině a v národním jazyce země, kde byl výzkum proveden.


Nadnárodní zpráva: Souhrn národních zpráv se srovnávacími zjištěními a doporučeními. K dispozici v angličtině.

 

Přejít nahoru