Concrete  peer to peer solutions and support among youth for mentally coping with the anxiety and stress associated with the COVID-19 pandemic

Grant agreement no.: 2022-1-CZ01-KA220-YOU-000087895

  1. Blogpost COPE

S radostí oznamujeme zahájení projektu COPE financovaného z programu Erasmus+: Konkrétní peer to peer řešení a podpora mezi mladými lidmi pro psychické zvládání úzkosti a stresu spojeného s pandemií COVID-19. Prostřednictvím našich nově zřízených webových stránek (cope-project.com) se můžete dozvědět více o projektu COPE, jeho cílech, hlavních výstupech a aktivitách, očekávaných výsledcích a dopadech. Webové stránky projektu navrhla a vytvořila společnost Jugend- und Kulturprojekt eV. (Německo) za cenného přispění koordinátora projektu YOUTH INCLUDED ZS (Česká republika) a všech projektových partnerů: VAEV Research and Development Agency GmbH (Rakousko), IDEC (Řecko), Innovation Training Center, S.L. (Španělsko) a SYMPLEXIS (Řecko).

Cílem projektu COPE je čelit negativním dopadům konfliktu na Ukrajině a krize COVID-19 na duševní zdraví mládeže posílením klíčových ochranných faktorů prostřednictvím digitální vrstevnické podpory prostřednictvím umění. Mladým účastníkům budou poskytnuty vzdělávací nástroje a příležitosti, které jim umožní cítit se začleněnými a všimnutými, a tak budou moci zlepšit své duševní zdraví prostřednictvím hybridního, samostatně vedeného tréninku dovedností se svými vrstevníky pod vedením odborníků na mládež.

Source of images: https://www.pexels.com.

V rámci projektu COPE budou realizovány tyto činnosti:

  •  Zmapování specifických psychosociálních problémů mládeže v období po Covid-19 a identifikace nejmodernějších programů psychosociální podpory pro mládež.
  • Návrh a vývoj digitální vzdělávací platformy pro vzájemnou podporu pod vedením pracovníků s mládeží na základě zjištěných potřeb.
  • Poskytnutí školení pro pracovníky s mládeží zaměřeného na budování kapacit a pilotní realizace systému školení v oblasti peer-to-peer podpory.
  • Činnosti v oblasti komunikace, šíření informací a jejich využívání.

Mezi výsledky bude patřit zlepšení kompetencí pracovníků s mládeží a vedoucích pracovníků ve vybraných zemích EU v oblasti podpory vzájemné (peer-to-peer) podpory mladých lidí při začleňování a zvýšení kapacity mládežnických organizací, pokud jde o účinné navrhování a provádění intervencí zaměřených na boj proti problémům s duševním zdravím.

 

Brzy vyjde náš první elektronický zpravodaj, který vám poskytne další informace o postupu naší práce, cílových skupinách projektu COPE a hlavních milnících, kterých naše konsorcium dosud dosáhlo. Náš newsletter naleznete zde:

Přejít nahoru